نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / اطلاعیه های حراست / کلاهبرداری طی تماس تلفنی

کلاهبرداری طی تماس تلفنی

احتراماً ، اخيراً افراد ناشناس با برقراري تماس تلفني با كاركنان و اساتيد واحدهاي دانشگاهي ، اقدام به كلاهبرداري نموده اند ، افراد ناشناس پس از تماس عنوان ميدارند كه : مبلغي پول اشتباهاً به حساب طرف واريز كرده و از وي درخواست مي كنند كه حسب ضرورت در همان لحظه به نزديكترين خودپردازمراجعه و با دادن شماره كدهاي مختلف درخواست عودت مبلغ را مي نمايند .اين افراد شماره تلفن نفرات را با مشخصات كامل دارند و در حين تماس مخاطب را به اسم كوچك صدا مي زنند و خودرا از كاركنان سازمان مركزي معرفي مي نمايند لذا ضمن هوشياري كامل كاركنان و اساتيد هرگونه تماس اين افراد را جهت پيگيري به اين دفتر گزارش فرماييد .