تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۸:۳۳ یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
Language : FA |
خانه / شرح وظایف گزینش

شرح وظایف گزینش

تهیه و تنظیم پرسش نامه‌ها و فرم های مورد نیاز واحد تحقیقاتی و ارزیابی و استعلام از مراجع ذیربط جهت گزینش داوطلبان استخدام.

تنظیم برنامه تحقیقات و تعیین وظیفه تحقیق گر جهت انجام تحقیقات محلی.

انجام تحقیقات لازم در زمینه افراد معرفی شده به گزینش و اظهارنظر پیرامون صلاحیت آنها با رعایت موازین شرعی و ضوابط مصوب.

تنظیم برنامه مصاحبه و تعیین افراد مصاحبه گر جهت انجام وظایف محوله.

مصاحبه با افراد معرفی شده به گزینش و اعلام نظر درباره وضعیت آنها.

مطالعه و بررسی پرونده داوطلبان معرفی شده به گزینش و اظهارنظر پیرامون صلاحیت آنها با رعایت کامل موازین شرعی و ضوابط مصوب.

رسیدگی و اظهارنظر نهائی در مورد داوطلبان ورود به دانشگاه براساس ضوابط مصوب مربوط.

بررسی و اظهار نظر در مورد تهیه و تنظیم و یا تغییر فرمها و پرسش نامه های عقیدتی، سیاسی، اخلاقی و سایر دستورالعملهای مورد نیاز.

ارائه طرحها و پیشنهادات لازم به منظور پیشبرد امور مربوط به هسته گزینش.

تنظیم و ارسال گزارشات لازم و سایر اطلاعات و آمار خواسته شده از طرف دفتر گزینش.

بررسی و اعلام نیازهای آموزشی کارکنان گزینش به دفتر گزینش.

رسیدگی و اعلام نظر نسبت به اعتراضات و شکایات واصله از نحوه گزینش کارکنان به ریاست واحد دانشگاهی.

انجام سایر وظائف مربوط برحسب تصمیم و ارجاع مقام مافوق