قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / دفتر ریاست

دفتر ریاست

صدور دستورالعملهای لازم به منظور هدایت معاونتها و قسمتهای تحت سرپرستی.

بررسی پیشنهادات واصله از معاونتها و قسمتهای تحت سرپرستی و طرح موارد خاص در شورای واحد دانشگاهی.

برقراری ارتباط و هماهنگی لازم بین فعالیتهای مختلف واحد دانشگاهی اعم از آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و اداری و مالی.

انجام سایر اقدامات لازم و ضروری در مورد اداره واحد دانشگاهی در راستای ضوابط و خط مشی های تعیین شده