تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۱۷:۵۴ سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
Language : FA |
خانه / شرح وظایف حراست

شرح وظایف حراست

شرح وظایف

نظر به قداست علم و اخلاق در محیط های آموزشی و فرهنگی و لزوم رعایت کلیه موازین شرعی و مقرارت دانشگاه و پاسداری از نظم و انضباط در محیط دانشگاه و همچنین حفظ شئونات دانشجویی که منجر به ایجاد زمینه لازم جهت شکوفایی استعداد دانشجویان در دانشگاه خواهد شد، اهم وظایف انتظامات دانشگاه در این راستا به شرح ذیل می باشد:

۱- حفظ نظم و جلوگیری از بروز هرگونه بی نظمی و اشتباه در محیط دانشگاه و درصورت وقوع ارائه گزارش مربوطه به کمیته انضباطی  جهت رسیدگی

۲- تلاش در اجرای به موقع برنامه های دانشگاه و جلوگیری از ارتکاب هر عملی از سوی اشخاص حقیقی که موجب اخلال، وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه های مختلف در دانشگاه شود.

۳- حراست از اموال دانشگاه و جلوگیری از ورود افراد متفرقه به داخل دانشگاه

۴- معرفی فرد یا افراد خاطی به مراجع ذی صلاح جهت رسیدگی به موارد تخلف

۵- جلوگیری از استعمال دخانیات و همچنین ممانعت از خرید و فروش اینگونه  مواد در محیط دانشگاه و معرفی ایشان به مراجع ذی صلاح مربوطه جهت رسیدگی

۶- برخورد با افرادی که به نحوی از نوارهای ویدئویی و یا صوتی یا لوحه های رایانه ای مستهجن استفاده نموده و یا در خرید و فروش، تکثیر و توزیع اینگونه وسایل دخالت دارند.

۷- تذکر به افرادی که حجاب اسلامی را رعایت ننموده و با آرایش مبتذل وارد محیط دانشگاه می شوند.

۸- معرفی افراد متخلف که اقدام به استفاده، توزیع و تکثیر کتب، مجلات، عسکهای مستهجن و یا آلات لهو و لعب می نمایند.

۹- برخورد با افراد متخلفی به علت عدم رعایت  شئونات دانشجویی مانند؛ پرخاشگری، اخلال در نظم، مزاحمت برای دیگران، عدم رعایت موازین شرعی در ارتباط با نامحرم و … که منجر به عدم فراهم شدن محیط مناسب جهت کسب علم و دانش می شود.

۱۰- انجام سایر امور مربوطه بنا به تشخیص مقام مافوق