نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / درخواست تردد وسایل نقلیه

درخواست تردد وسایل نقلیه

اطلاعيه درخواست مجوز تردّد وسايل نقليه دانشجوئي در محيط دانشگاه

دانشجوياني كه داراي كارت جانبازي – كارت معلوليت حركتي و كارت MS مي باشندو همچنين دانشجويان مبتلا به بيماريهاي حاد تنفسي- قلبي عروقي و ستون فقرات ، با دانلود آيين نامه تردّدوفرم مربوطه از لينك زيرو مطالعه دقيق آن وتكميل فرم مربوطه و تحويل آن به اداره حفاظت فيزيكي واقع در قسمت ورودي ساختمان اداري دانشگاه ، مي توانند درخواست مجوز تردّد نمايند.

مدارك مورد نياز جهت درخواست مجوز تردّد

۱- تكميل فرم درخواست مجوز تردد

۲- برگه تاييديه انتخاب واحد نيمسال اول ۹۷-۹۶

۳- تصوير پشت و روي كارت خودرو

۴- تصوير پشت و روي گواهينامه رانندگي

۵- يك قطعه عكس ۴*۳

­مهلت تكميل فرم و تحويل مدارك

۱- مدارك فوق مي بايست حداكثر تا پايان روز حذف و اضافه جهت بررسي به اداره حفاظت فيزيكي تحويل گردد.

۲- مدارك تكميلي بدون نقص ، مجدداً در اختيار متقاضي قرار مي گيرد تا با مراجعه به دبيرخانه ساختمان اداري واقع در طبقه دوم نسبت به ثبت شماره و تحويل مجدد آن به اداره حفاظت فيزيكي اقدام نمايد.

۳- به مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.

جهت دانلود آيين نامه تردّد در دانشگاه وفرم درخواست مجوز ،اينجا كليك كنيد