تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۱۶:۱۸ سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
Language : FA |
خانه / سایت های رایانه ای

سایت های رایانه ای

در راستای ارتقاءکیفی وافزایش سطح علمی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واستفاده بهتر و هرچه بیشتر وبه روز بودن اطلاعات آنها ولزوم استفاده دانشجویان ازکامپیوتردر دروس وبکارگیری کامپیوتردرحل مسائل واستفاده از اینترنت وجستجوی مطالب علمی و پرداختن به امرمهم پژوهش،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهرامکانات زیررادر همه دانشکده ها فراهم نموده ودر اختیار آنان قرارداده است ودر جهت افزایش این امکانات حرکت می نماید.‌

کلیه سایتهای دانشکده ها همه روزه مشغول سرویس دهی به دانشجویان می باشند.

دانشکده مکانیک ، عمران و معماری دارای یک سایت آموزشی و یک سایت مخصوص دانشجویان دکتری و یک سایت مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیک ویک کافی نت بوده ومشغول سرویس دهی میباشد.

دانشکده فنی مهندسی دارای سه سایت آموزشی  و یک سایت مخصوص دانشجویان دکتری و یک سایت مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد و دو کافی نت مجزا مخصوص خواهران و برادران مشغول سرویس دهی میباشد.

دانشکده علوم انسانی دارای یک سایت مخصوص دانشجویان دکتری  و یک سایت کامپیوتر بوده که بصورت آموزشی و کافی نت استفاده می گردد.

دانشکده حقوق و اقتصاد دارای  یک سایت کامپیوتر بوده که بصورت آموزشی و کافی نت استفاده می گردد.