نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / سمعی و بصری

سمعی و بصری

در سالهاي اخير علم وتكنولوژي پيشرفت چشمگيري داشته و علوم الكترونيك و كامپيوتر نه تنها از اين قاعده مثتثنا نبوده بلكه مي توان گفت كه سرعت پيشرفت آنها بيشتر نيز بوده است در همين راستا دستگاهها و سيستم هاي گوناگوني در همه زمينه ها به بازار عرضه شده است .

كارشناسان و متخصصان وسايل كمك آموزشي نيز با ساخت دستگاهها و وسايل جديد پيشرفت خود دراين زمينه را به رخ جهانيان كشانده و آنها را در امر آموزش ياري نموده اند و با ساخت و ارائه دستگاههاي جديد، آموزش را آسان تر و به اين ترتيب فهم مطالب را راحت تر نموده اند.

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر در اين راستا سعي نموده كه همه ساله از دستگاهها و وسايل كمك آموزشي بيشتري استفاده نمايد و دانشكده هاي خود را به اين وسايل كمك آموزشي مجهز نمايد در اين راستا در حال حاضر همه دانشكده هاي دانشگاه آزاداسلامي واحد خميني شهر داراي سمعي بصري هاي مجزا و كلاسهاي مجهز بهData Projector بوده تا اساتيد با استفاده از اين دستگاهها مطالب بيشتر را در اختيار دانشجويان قرار دهند