قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / رؤسای دانشگاه از بدو تاسیس

رؤسای دانشگاه از بدو تاسیس

اسامی رؤسای دانشگاه از بدو تاسیس (سال ۱۳۶۷) تاکنون به شرح ذیل است:

ردیف

نام و نام خانودگی

از سال

لغایت

۱

 

آقای دکتر محمد خاقانی

 

اردیبهشت ماه
۱۳۶۷

اردیبهشت ماه ۱۳۷۳

۲

آقای خلیل ملک احمدی (قائم مقام)

اردیبهشت ماه
۱۳۷۳

آذرماه
۱۳۷۵

۳

آقای احمد زمانی

آذرماه
۱۳۷۵

شهریورماه

۱۳۷۸

۴

آقای دکتر محمدحسین ایراندوست

شهریور ماه

۱۳۷۸

 مهرماه

۱۳۸۴

۵

آقای مهندس سیدمحمود مدنی

مهرماه

۱۳۸۴

آذرماه

۱۳۸۶

۶

آقای دکتر مهران مجلسی

آذرماه

۱۳۸۶

مردادماه

۱۳۸۸

۷

آقای دکتر سیدمحسن خلیفه سلطانی

مردادماه

۱۳۸۸

اسفندماه

۱۳۹۱

۸

آقای دکتر مهران مجلسی

اسفندماه

۱۳۹۱

مهرماه

۱۳۹۵

۹

آقای دکترمسعود کثیری

مهرماه

۱۳۹۵

اسفندماه

۱۳۹۶

۱۰

آقای دکترمسعود جعفری نژاد  

اسفندماه

۱۳۹۶

فروردین ماه

۱۳۹۸

۱۱

آقای دکتر پیمان داوری  

فروردین ماه

۱۳۹۸