تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۱۶:۴۳ سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
Language : FA |
خانه / رؤسای دانشگاه از بدو تاسیس

رؤسای دانشگاه از بدو تاسیس

اسامی رؤسای دانشگاه از بدو تاسیس (سال ۱۳۶۷) تاکنون به شرح ذیل است:

ردیف

نام و نام خانودگی

از سال

لغایت

۱

 

آقای دکتر محمد خاقانی

 

اردیبهشت ماه
۱۳۶۷

اردیبهشت ماه ۱۳۷۳

۲

آقای خلیل ملک احمدی (قائم مقام)

اردیبهشت ماه
۱۳۷۳

آذرماه
۱۳۷۵

۳

آقای احمد زمانی

آذرماه
۱۳۷۵

شهریورماه

۱۳۷۸

۴

آقای دکتر محمدحسین ایراندوست

شهریور ماه

۱۳۷۸

 مهرماه

۱۳۸۴

۵

آقای مهندس سیدمحمود مدنی

مهرماه

۱۳۸۴

آذرماه

۱۳۸۶

۶

آقای دکتر مهران مجلسی

آذرماه

۱۳۸۶

مردادماه

۱۳۸۸

۷

آقای دکتر سیدمحسن خلیفه سلطانی

مردادماه

۱۳۸۸

اسفندماه

۱۳۹۱

۸

آقای دکتر مهران مجلسی

اسفندماه

۱۳۹۱

مهرماه

۱۳۹۵

۹

آقای دکترمسعود کثیری

مهرماه

۱۳۹۵

اسفندماه

۱۳۹۶

۱۰

آقای دکترمسعود جعفری نژاد  

اسفندماه

۱۳۹۶

فروردین ماه

۱۳۹۸

۱۱

آقای دکتر پیمان داوری  

فروردین ماه

۱۳۹۸

 

اسفندماه

۱۳۹۸

۱۲

آقای دکترفرید نعیمی

اسفندماه

۱۳۹۸

آذرماه

۱۴۰۰

۱۳

آقای  دکتر عبدالرسول مستاجران

آذرماه

۱۴۰۰