تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
4:52 پنجشنبه 1400/09/11
Language : FA |
خانه / معرفی هیات رئیسه

معرفی هیات رئیسه

ریاست دانشگاه دکتر فرید نعیمی

President@iaukhsh.ac.ir

naeimi@iaukhsh.ac.ir

معاونت علمی آموزشی و پژوهشی دکتر علی حیدری

v.p.education@iaukhsh.ac.ir

heidari@iaukhsh.ac.ir

معاونت فرهنگی و دانشجوئی دکتر سیدمهدی نقوی

 v.p.student@iaukhsh.ac.ir

naghavi@iaukhsh.ac.ir

معاونت مدیریت توسعه و منابع دکتر امیرمسعود احمدی

v.p.offical@iaukhsh.ac.ir

ahmadi@iaukhsh.ac.ir

  مشاور ریاست در امور عمرانی مهندس تقی مهندس

v.p.civil@iaukhsh.ac.ir

mohandes@iaukhsh.ac.ir

معاونت دانشکده مهارت و کارآفرینی(سما) دکتر بهار حافظی

v.p.sama@iaukhsh.ac.ir

hafezi@iaukhsh.ac.ir