نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / معرفی هیات رئیسه

معرفی هیات رئیسه

 

رياست دانشگاه دكتر پيمان داوري

President@iaukhsh.ac.ir

davari@iaukhsh.ac.ir

  معاونت علمي آموزشي و پژوهشي دكتر علي حيدري

heidari@iaukhsh.ac.ir

v.p.education@iaukhsh.ac.ir

معاونت دانشجوئي ،فرهنگي و اجتماعي حجت الاسلام و المسلمين سيدمحمد موسوي

 

 v.p.student@iaukhsh.ac.ir

culture@iaukhsh.ac.ir

  معاونت مديريت توسعه و منابع شهرام قهركي

sh.ghahraki@iaukhsh.ac.ir

v.p.offical@iaukhsh.ac.ir

  مشاور رياست در امور عمراني مهندس تقي مهندس

v.p.civil@iaukhsh.ac.ir

mohandes@iaukhsh.ac.ir

معاون سما سيدمحمدباقر محمدي

v.p.sama@iaukhsh.ac.ir