نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / حوزه ریاست

حوزه ریاست

رياست دانشگاه : دكتر مسعود كثيري

نام و نام خانوادگي

مسئوليت

محل كار

حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد موسوي

رئيس دفتر فرهنگ اسلامي

دانشكده برق و كامپيوتر طبقه همكف

مدير كل برنامه ريزي و امور اقتصادي دانش بنيان

مجتمع اداري وساختمان كتابخانه مركزي طبقه اول

منصور نقدعلي

مدير روابط عمومي

مجتمع اداري وساختمان كتابخانه مركزي-طبقه سوم

اصغر محمد نژاد

مدير حراست

دانشكده مهندسي مكانيك طبقه سوم

ايرج آرمند

رئيس اداره گزينش

مجتمع اداري وساختمان كتابخانه مركزي طبقه سوم

جعفر عليشاهي

مسئول فن آوري اطلاعات

مجتمع اداري وساختمان كتابخانه مركزي طبقه همكف

محمدحسين شيرازي

مسئول تربيت بدني

ساختمان ورزشگاه

علي اسدي

كارشناس امور حقوقي

مجتمع اداري وساختمان كتابخانه مركزي طبقه سوم

احمد هوازاده

رئيس دفتر رياست دانشگاه

مجتمع اداري وساختمان كتابخانه مركزي طبقه سوم

محمد حسن عمادي

مسئول ستاد شاهد

مجتمع اداري وساختمان كتابخانه مركزي طبقه دوم