قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / حوزه ریاست

حوزه ریاست

ریاست دانشگاه : دکتر پیمان داوری

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

محل کار

اصغر محمد نژاد

مدیر حراست

مجتمع اداری وساختمان کتابخانه مرکزی– طبقه سوم

مهدی رفیعی

رئیس اداره گزینش

مجتمع اداری وساختمان کتابخانه مرکزی– طبقه سوم

جعفر علیشاهی

مسئول فن آوری اطلاعات

مجتمع اداری وساختمان کتابخانه مرکزی– طبقه همکف

علی اسدی

کارشناس امور حقوقی

مجتمع اداری وساختمان کتابخانه مرکزی– طبقه سوم

احمد هوازاده

رئیس اداره ریاست و روابط عمومی

مجتمع اداری وساختمان کتابخانه مرکزی– طبقه سوم

مهدی رفیعی

کارشناس امور  شاهدو ایثارگر

مجتمع اداری وساختمان کتابخانه مرکزی– طبقه سوم