تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
3:27 پنجشنبه 1400/09/11
Language : FA |
خانه / حوزه ریاست

حوزه ریاست

ریاست دانشگاه : دکتر فرید نعیمی

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

محل کار

اصغر محمد نژاد

مدیر حراست

مجتمع اداری وساختمان کتابخانه مرکزی– طبقه سوم

مهدی رفیعی

رئیس اداره گزینش

مجتمع اداری وساختمان کتابخانه مرکزی– طبقه سوم

جعفر علیشاهی

مسئول فن آوری اطلاعات

مجتمع اداری وساختمان کتابخانه مرکزی– طبقه همکف

دکتر محمدجواد عبدالهی

کارشناس امور حقوقی

دانشکده اقتصاد وحقوق– طبقه سوم

احمد هوازاده

رئیس اداره ریاست و روابط عمومی

مجتمع اداری وساختمان کتابخانه مرکزی– طبقه سوم

مهدی رفیعی

کارشناس امور  شاهدو ایثارگر

مجتمع اداری وساختمان کتابخانه مرکزی– طبقه سوم