تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
4:58 پنجشنبه 1400/09/11
Language : FA |
خانه / معرفی ریاست

معرفی ریاست

دکتر فرید نعیمی

دکتری تخصصی : مهندسی مواد- سرامیک

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:

naeimi@iaukhsh.ac.ir

president@iaukhsh.ac.ir

دکتر فرید نعیمی دارای مدرک دکتری تخصصی مهندسی مواد – سرامیک از پژوهشگاه مواد و انرژی در سال ۱۳۹۴ است .

زمینه تحقیقاتی ایشان : مهندسی سطح، پوشش های سد حرارتی، پوشش های زیست سازگار، مهندسی جوش، بازرسی جوش می باشد

دکتر نعیمی دارای سوابق اجرایی متعددی ازجمله رئیس واحد مجلسی، رئیس واحد شهرضا، معاون پژوهشی واحد لنجان، رئیس مرکز تحقیقات مواد پیشرفته واحد نجف‌آباد و… است.

اهم مسئولیتهای ریاست واحد:

– هدایت و نظارت بر فعالیت ها و امور آموزشی، پژوهشی و دانشجویی در چارچوب خط­ مشی های پیش بینی شده

– نظارت عالیه بر اجرای دستورالعمل ها، بخشنامه ­ها و آیین‌نامه‌های ارسالی و صادره از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و صدور دستور العمل های لازم به منظور هدایت زیرمجموعه

– نظارت بر حسن اجرای وظایف معاونت ها و مدیریت ها

– اتخاذ تصمیم در مورد کلیه فعالیت های اداری و مالی، آموزشی، فرهنگی و دانشجویی