تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۱۷:۵۸ سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
Language : FA |
خانه / معرفی ریاست

معرفی ریاست

دکتر عبدالرسول مستاجران

دکتری تخصصی : آمار کاربردی 

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:

mostajeran@iaukhsh.ac.ir

president@iaukhsh.ac.ir

دکتر عبدالرسول مستاجران دارای مدرک دکتری تخصصی آمار کاربردی از دانشگاه اصفهان در سال ۱۳۹۶ است.

زمینه تحقیقاتی ایشان: روشهای بازنمونه گیری، کنترل کیفیت آماری و قابلیت اعتماد می باشد.

دکتر مستاجران دارای سوابق اجرایی متعددی از جمله رئیس واحد شاهین شهر، معاون فرهنگی دانشجویی واحد شاهین شهر و … است.

اهم مسئولیتهای ریاست واحد:

هدایت و نظارت بر فعالیت ها و امور آموزشی، پژوهشی و دانشجویی در چارچوب خط­ مشی های پیش بینی شده

– نظارت عالیه بر اجرای دستورالعمل ها، بخشنامه ­ها و آیین‌نامه‌های ارسالی و صادره از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و صدور دستور العمل های لازم به منظور هدایت زیرمجموعه

– نظارت بر حسن اجرای وظایف معاونت ها و مدیریت ها

– اتخاذ تصمیم در مورد کلیه فعالیت های اداری و مالی، آموزشی، فرهنگی و دانشجویی