قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / فعالیتهای ستادشاهد

فعالیتهای ستادشاهد

ستاد شاهدو ایثارگران در بخش های زیر فعالیت دارد:

  • ایجاد بانک اطلاعات از دانشجویان
  • پیگیری نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر طبق آئین نامه مربوطه
  • اجرای آئین نامه های آموزشی جدید تا بهبود وضعیت تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر
  • ارسال وضعیت آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر در پایان هر ترم
  • اجرای وظایف محوله از اداره کل در خصوص وضعیت دانشجویان شاهد و ایثارگر
  • برنامه ریزی جهت برگزاری کلاسهای تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر
  • برنامه ریزی جهت تشکیل مستمر و منظم ستاد شاهد و ایثارگر
  • پیگیری مصوبات ستاد شاهد و ایثارگر
  • ارتباط مستمر و صمیمی با معاونت ها و مدیران دانشگاه و همچنین بنیاد شهید شهرستان جهت هرچه بهتر اجرایی شدن برنامه های ابلاغی و تصویبی
  • ارائه خدمات مشاوره به دانشجویان شاهد و ایثارگر

توجه: دانشجویان فرزند شاهد و ایثارگر در ایام ثبت نام به باجه ستاد شاهد و در طول سال به دفتر ستاد واقع در طبقه اول ساختمان اداری و کتابخانه مرکزی مراجعه نمایند.