نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / رویدادهای ورزشی / عملکردتربیت بدنی در سال ۹۵

عملکردتربیت بدنی در سال ۹۵

ليست نتايج مسابقات استاني وكشوري ازتاريخ۹۵/۱/۲۰لغايت ۹۵/۱۲/۲۴

رديف

نوع مسابقه

سطح مسابقه

مقام بدست آمده

محل برگزاری

زمان برگزاري

۱

فوتسال كاركنان واساتيد

استاني

سوم

خميني شهر

۱۳۹۵/۱/۲۲-۲۵

۲

فوتبال گل كوچك

استاني

اول

شاهين شهر 

۱۳۹۵/۰۳/۱۲

۳

بسكتبال برادران

كشوري

اول

بروجرد 

۱۳۹۵/۰۴/۲۰-۲۷

۴

جشنواره همگاني خواهران

كشوري

هفدهم

همدان 

۱۳۹۵/۰۵/۲۷-۳۱

۵

تكواندو برادران

استاني

اول

خميني شهر

۱۳۹۵/۰۹/۲۰

۶

تكواندو خواهران

استاني

سوم

خميني شهر

۱۳۹۵/۰۹/۱۹

۷

بدمينتون خواهران

استاني

سوم

ميمه 

۱۳۹۵/۰۹/۰۶

۸

فوتسال خواهران

استاني

سوم

خميني شهر 

۱۳۹۵/۰۹/۲۴-۲۵

۹

تنيس خواهران

استاني

سوم

خميني شهر

۱۳۹۵/۱۰/۰۴

۱۰

تنيس برادران

استاني

دوم

خميني شهر

۱۳۹۵/۱۰/۰۵

۱۱

واليبال برادران

استاني

مباركه 

۱۳۹۵/۰۹/۲۴-۲۸

۱۲

كاراته خواهران

استاني

شهرمجلسي

۱۳۹۵/۰۸/۱۷

۱۳

كاراته برادران

استاني

شهرمجلسي 

۱۳۹۵/۰۸/۱۸

۱۴

واليبال كاركنان

استاني

خميني شهر

۱۳۹۵/۱۱/۱۴

۱۵

فوتسال پسران

استاني

سوم

دهاقان 

۱۳۹۵/۱۲/۱۵-۱۷

۱۶

واليبال خواهران

استاني

شهرضا 

۱۳۹۵/۱۲/۲۰-۲۱

تعداد ميزباني استاني : ۷ دوره

تعداد مقام استاني : ۹ مقام

تعداد مقام كشوري : ۱ مقام

تعداد تيم هاي اعزام شده : ۱۶ تيم