نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / رویدادهای ورزشی / کسب مقام اول بسکتبال کشوری

کسب مقام اول بسکتبال کشوری

تیم  بسکتبال دانشجویان برادر  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر در مسابقات کشوری که از تاریخ ۹۵/۰۴/۲۰ لغایت ۹۵/۰۴/۲۷ که به میزبانی واحد بروجرد

برگزار گردید مقام اول را کسب نمود