نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / معرفی ریاست / معرفی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحدخمینی شهر و اهم مسئولیتهای ایشان

معرفی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحدخمینی شهر و اهم مسئولیتهای ایشان

دکتر مسعود جعفري نژاد

دکتری تخصصی علوم سياسي

مرتبه علمی : استاديار

پست الکترونیکی:

jafarinezhad@iaukhsh.ac.ir

president@iaukhsh.ac.ir

اهم مسئولیتهای ریاست واحد:

هدایت و نظارت بر فعالیت ها و امور آموزشی، پژوهشی و دانشجویی در چارچوب خط­ مشی های پیش بینی شده

نظارت عالیه بر اجرای دستورالعمل ها، بخشنامه ­ها و آیین‌نامه‌های ارسالی و صادره از سوی سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی و صدور دستور العمل های لازم به منظور هدایت زیرمجموعه

نظارت بر حسن اجرای وظایف معاونت ها و مدیریت ها.

اتخاذ تصمیم در مورد کلیه فعالیت های اداری و مالی، آموزشی، فرهنگی و دانشجویی