نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / معرفی هیات رئیسه

معرفی هیات رئیسه

  رياست دانشگاه دكتر مسعود جعفري نژاد

President@iaukhsh.ac.ir

jafarinezhadiaukhsh.ac.ir

  معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دكتر سيدعلي افتخاري

eftekhari@iaukhsh.ac.ir

v.p.education@iaukhsh.ac.ir

  معاونت پژوهش و فناوري دكتر داوود طغرايي

toghraee@iaukhsh.ac.ir

v.p.research@iaukhsh.ac.ir

معاونت دانشجوئي ،فرهنگي و اجتماعي حجت الاسلام و المسلمين سيدمحمد موسوي

 

 v.p.student@iaukhsh.ac.ir

culture@iaukhsh.ac.ir

  معاونت اداري مالي شهرام قهركي

sh.ghahraki@iaukhsh.ac.ir

v.p.offical@iaukhsh.ac.ir

  معاونت عمراني مهندس تقي مهندس

v.p.civil@iaukhsh.ac.ir

mohandes@iaukhsh.ac.ir

  معاونت سما دكتر حامد عجبي نائيني  

v.p.sama@iaukhsh.ac.ir

ajabinaeeni@iaukhsh.ac.ir